pos 

Metody oceňování:

- Pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou
- Vlastní náklady
- Nominální hodnotou
- Cenou pořízení

Speciální metody oceňování:

- Cenou obvyklou
- Ocenění nákladovým způsobem
- Ocenění výnosovým způsobem
- Ocenění porovnávacím způsobem
- Ocenění polde jmenovité hodnoty
- Ocenění podle účetní hodnoty