pos 

Společnost provádí znalecké posudky, odhady a další služby pro tyto účely:

- daně
- dědictví
- dražby
- insolvenční řízení
- investice
- pojištění
- analýzy hospodaření
- fúze společností
- rozdělení společností
- prodej podniku
- účetnictví
- úvěry
- vypořádání majetku
- squeeze out